Menu
Home Page

Aml-gyfrwng / Multi Sports

Fel arfer, caiff y clwb chwaraeon ei gynnal ar ddydd Mercher o 3:30 yp tan 4:30 yp gan amrywiaeth o staff. Yn ystod ein clybiau cawn gyfle i brofi amrywiaeth o chwaraeon diddorol o Bel-droed i Boccia! Mae hefyd yn gyfle i ni baratoi tuag at unrhyw gystadleuaeth sydd ar y gweill.

 

The sports club is usually held on Wednesdays from 3:30 pm until 4:30 pm by a variety of staff. During our clubs we have the opportunity to experience a variety of interesting sports from Football to Boccia! It is also an opportunity for us to prepare for any upcoming competition.

   

 

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top