Menu
Home Page

Arferion Meddwl / Habits of Mind

Ein Harferion Meddwl 2018-2019 / Our Habits of Mind 2018-2019

 

  1. Dyfalbarhad / Persisting
  2. Gwrando gyda Dealltwriaeth ac Empathi / Listening with Understanding and Empathy
  3. Meddwl am Feddwl / Thinking About Thinking
  4. Meddwl gydag Hyblygrwydd / Thinking Flexibly
  5. Cymhwyso Gwybodaeth Blaenorol i Sefyllfaoedd Newydd / Applying Past Knowledge to New Situations
  6. Meddwl yn Annibynnol / Thinking Independently
Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top