Menu
Home Page

Clwb Eco / Eco Club

Bwletin y clwb:

Club bulletin:

 

Medi/September

Cwrdd fel clwb a chroesawu aelodau newydd.

Meet as a club and welcome new members.

 

Trafod llwyddiannau o 2018-19.

Discuss successes from 2018-19.

 

Trafod syniadau ar gyfer 2019-20.

Discuss ideas for 2019-20.

 

Hydref/October

Gosod gweledigaeth 2019-20. 

Set 2019-20 vision. 

 

Chwilio am wybodaeth/cyfarwyddiadau ar adeiladu gwesty chwilod, cartref i ddraenogod a phorthwyr adar gan ddefnyddio deunyddiau wedi'i hailgylchu. 

Search for information/guides to building bug hotel, hedgehog homes and bird feeders using recycled materials.

 

Tachwedd/November

Paratoi at a chasglu deunyddiad ac offer ar gyfer adeiladu gwesty chwilod, cartref i ddraenogod a phorthwyr adar.

Prepare and collect materials for the bug hotel, hedgehog homes and bird feeders.

 

Rhagfyr/December

Plannu bylbiau o amgylch safle'r ysgol.

Plant bulbs around the school site.

 

Adeiladu porthwyr adar gan ddefnyddio deunyddiau wedi'u heilgylchu.

Build bird feeders using recycled materials.

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top