Menu
Home Page

Dysgu Difyr / Lively Learning

Croeso i dudalen cartref y Pwyllgor Dysgu Difyr

Welcome to the Lively Learning Council homepage

 

Mae ein pwyllgor 'Dysgu Difyr' wedi bod yn edrych ar beth sydd yn gwneud dysgwyr effeithiol yn ein hysgol. Dyma yw ein penderfyniad. Ydych chi'n cytuno?

 

Our 'Lively Learning' council have been looking at what makes an effective learner in our school. This is our decision. Do you agree?

Mae ein pwyllgor 'Dysgu Difyr' hefyd wedi bod yn trafod beth yw elfennau gwers dda. Dyma i chi gipolwg o beth benderfynon nhw i chwilio amdano tra'n cwblhau eu teithiau dysgu. Ydych chi'n cytuno?

 

Our 'Live Learners' have also been discussing the features of a good lesson. Here is a snap shot of what they decided to focus on during their learning walks. Do you agree?

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top