Menu
Home Page

Siarter Iaith

Targedau Siarter Iaith 2018-2019 Welsh Charter Targets    

                                                                                                                                               

  • I wrando ar gerddoriaeth Cymraeg / To listen to Welsh music
  • I siarad Cymraeg gyda'r staff cinio / To speak Welsh with lunch staff
  • I gyd-weithio gyda clwstwr Ysgol Plasmawr / To collaborate with Ysgol Plasmawr cluster 

 

 

 

Dreigiau Doeth yn dadansoddi holiaduron disgyblion / Dreigiau Doeth analysing the pupils' questionnaires

Trac yr wythnos/ Song of the week Yws Gwynedd Sebona Fi
Top