Menu
Home Page

Croeso i

Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth Primary School

Ysbrydoli, Cefnogi, Llwyddo Inspire, Support, Succeed

Trac yr Wythnos/Track of the Week - Elin Fflur 'Harbwr Diogel'. Hawl y Pythefnos/ Right of the Fortnight - Hawl 36 / Right 36 - Mae gen i'r hawl i gael fy niogelu rhag gwneud pethau a allai beri newid i mi. I should be protected from doing things that could harm me.
Top