Menu
Home Page

Gwersi Cymraeg / Learn Welsh

Welsh Courses starting in September!

There are two Welsh Courses starting in Gwaelod y Garth next year. A brand new Welsh Beginners Course and an Entry 2 Course. Please click on the relevant link below to enrol.

Also, you’re able to receive a 20% Earlybird Discount before the 11th August (Discount Code: 20CC18) and a 20% Progression Discount if you attended a course with us last year (Discount Code: 20DD18) so why not enrol now?

 

Beginners Course: https://learnwelsh.cymru/learning/course/a5020143-7b8e-e811-a953-002248015e4e/

Entry 2 Course: https://learnwelsh.cymru/learning/course/c76a52bf-e572-e811-a953-002248015e4e/

 

 

There are lots of other Welsh courses starting on all levels across Cardiff in September too! To find a course that suits you, please click on the link below. You’re also welcome to contact us on 029 2087 4710 | info@learnwelsh.co.uk

 

https://learnwelsh.cymru/about-us/providers/cardiff-university/

 

 

Cyrsiau Cymraeg yn dechrau ym mis Medi!

Mae dau gwrs Cymraeg yn dechrau yng Ngwaelod y Garth y flwyddyn nesaf. Cwrs newydd sbon i ddechreuwyr a chwrs Mynediad 2. Cliciwch ar y ddolen berthnasol isod i ymrestru.

Hefyd, mae modd i chi dderbyn gostyngiad 20% Cyw Cynnar cyn Awst 11 (Cod y Gostyngiad: 20CC18) a Gostyngiad 20% Dilyniant os y gwnaethoch chi fynychu cwrs gyda ni llynedd (Cod y Gostyngiad: 20DD18).

Cwrs i Ddechreuwyr: https://learnwelsh.cymru/learning/course/a5020143-7b8e-e811-a953-002248015e4e/

Cwrs Mynediad 2: https://learnwelsh.cymru/learning/course/c76a52bf-e572-e811-a953-002248015e4e/

 

 

Mae llawer o gyrsiau Cymraeg yn dechrau ar bob lefel ar draws Caerdydd ym mis Medi! I ddod o hyd i gwrs sy’n addas i chi, cliciwch ar y ddolen isod. Mae croeso i chi gysylltu â ni ar 029 2087 4710 | info@learnwelsh.co.uk hefyd.

 

https://dysgucymraeg.cymru/amdanom-ni/darparwyr/prifysgol-caerdydd/

 

Hwyl am y tro,

 

Tîm Dysgu Cymraeg Caerdydd | The Learn Welsh Cardiff Team

 

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top