Menu
Home Page

4C

Croeso i 4C!

Welcome to 4C!

 

Shwmae? Croeso i ddosbarth 4C.

Rydyn ni'n ddosbarth arbennig, parchus a hapus a'r tymor yma rydyn ni wedi dewis dysgu am 'Ddyfeisiadau Di-ri'.

 

Gwyliwch y clip fideo canlynol er mwyn gwylio ein fideo croeso. Er mwyn gallu agor y ddolen, mewngofnodwch gan ddefnyddio manylion Hwb eich plentyn.

https://drive.google.com/file/d/1G8EeExpGdju-zJpO5sr4L6FF45yZ6Lhq/view?usp=sharing

 

Eleni, mi fyddwn yn rhannu llawer o wybodaeth a gweithgareddau gan ddefnyddio 'Google Classrooms'. Er mwyn dysgu fwy am yr adnodd, darllenwch y wybodaeth sydd wedi ei atodi o dan y pennawd 'Google Classrooms'.

 

Shwmae? Welcome to 4C.

We are a special, respectful and happy class and this term we have decided to learn about 'Incredible Inventions'.

 

Watch the following video clip in order to watch our welcome video. In order to access the video, please log in using your child's Hwb details.

https://drive.google.com/file/d/1G8EeExpGdju-zJpO5sr4L6FF45yZ6Lhq/view?usp=sharing

 

This year, will be sharing the majority of our information and activities via Google Classrooms. To find out more about how to use Google Classrooms, read the information uploaded under the 'Google Classrooms' heading.

 

Diolch am eich cefnogaeth parhaol a chofiwch i gysylltu os yr hoffech drafod unrhyw fater.

Thank you for your continued support and remember to get in touch if you would like to discuss any further matters.

 

Mr O Jones

Bywyd ym mlwyddyn 4C 2020-2021

Gwybodaeth i rieni / Information for parents

Gweithgareddau i gefnogi darllen Cymraeg / Activities to support Welsh reading

Gweithgareddau i gefnogi ysgrifennu yn y Gymraeg / Activities to support Welsh writing

Gweithgareddau i gefnogi darllen Saesneg / Activities to support English reading

Gweithgareddau i gefnogi sgiliau ysgrifennu Saesneg / Activities to support English writing

Gweithgareddau i gefnogi'r Fathemateg / Activities to support Mathematical knowledge

Canllawiau HWB / HWB Guidelines

Apiau Cymraeg defnyddiol / Useful Welsh Apps

Edrych ar ôl lles / Looking after wellbeing

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top