Menu
Home Page

1C

Croeso i 1C

Welcome to 1C

Croeso I 1C Welcome.mp4

This is "Croeso I 1C Welcome.mp4" by Wendy Owen on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Llythyr Gwybodaeth 1C / 1C Information Letter

Er mwyn eich galluogi i ymarfer darllen adref , rydym ni wedi gosod rhai o lyfrau Tric a Chlic a Chyfres Ddarllen Coeden Rhydychen yma.  Gobeithio bydd hyn o gymorth i chi.

We have uploaded some of the Tric a Chlic reading books and the Oxford Reading Tree reading scheme so that Welsh reading can continue anytime at home. Hope this will be of help.

Geirfa Tric a Chlic Cam 1 / Tric a Chlic Stage 1 vocabulary

Adnoddau ar-lein / online resources

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top