Menu
Home Page

1C

Croeso nôl / Welcome back

Er mwyn eich galluogi i barhau i ymarfer darllen dros yr Haf, rydw i wedi gosod rhai o lyfrau Tric a Chlic a Chyfres Ddarllen Coeden Rhydychen yma. Cafodd eich plentyn wybodaeth ar ba lefel y dylai weithio arno yn yr ysgol. Gobeithio bydd hyn o gymorth i chi.

I have uploaded some of the Tric a Chlic reading books and the Oxford Reading Tree reading scheme so that Welsh reading can continue over the Summer. The children were told which level they should be working on in school. I hope this will be helpful.

Geirfa Tric a Chlic Cam 1 / Tric a Chlic Stage 1 vocabulary

Adnoddau ar-lein / online resources

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top