Menu
Home Page

Amseroedd yr Ysgol / Opening Times

Sesiynau’r Dydd / Daily Sessions:

 

Bore / Morning:

Meithrin / Nursery 09.00 – 11.30

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase 09.00 – 12.00

Adran Iau / Junior Department 09.00 – 12.10

 

Prynhawn / Afternoon:

Meithrin / Nursery 13.00 – 15.30

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase 13.10 – 15.30

Adran Iau / Junior Department 13.10 – 15.30

 

AMSERLEN / TIMETABLE:

Mae tri toriad yn ystod y dydd / There are three breaks during the day:

 

10.30 – 10.50 - Amser Chwarae’r bore / Morning Break

12.00 – 13.10 (Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase)- Amser Cinio / Lunchtime

12.10 – 13.10 (Adran Iau / Junior Depeartment) - Amser Cinio / Lunchtime

14.30 – 14.45 - Amser chwarae’r prynhawn / Afternoon Break

 

Os ydych yn hwyr yn cyrraedd yr ysgol, bydd angen i chi fynd at y swyddfa er mwyn cofnodi presenoldeb y disgybl yn yr ysgol. Eto, gofynnwn yn garedig i chi adael y plentyn yng ngofal yr ysgrifenyddes yn hytrach na thorri ar draws trefn yr ysgol drwy fynd â’r plentyn i’w d/ddosbarth.

 

If you are late arriving at school please could you go to the main office so that you can register your child. Once again we kindly ask that you leave your child with the secretary in order to avoid disruption within the school.

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top