Menu
Home Page

Absenoldeb / Absence

Cysylltwch a'r ysgol i roi gwybod i ni am absenoldeb eich plentyn. Diolch yn fawr.

 

Please contact the school to inform us of your child's absence from School. Thank you.

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top