Menu
Home Page

Absenoldeb / Absence

Cysylltwch a'r ysgol i roi gwybod i ni am absenoldeb eich plentyn. Diolch yn fawr.

 

Please contact the school to inform us of your child's absence from School. Thank you.

Trac yr wythnos/ Song of the week Yws Gwynedd Sebona Fi
Top