Menu
Home Page

Manylion Cyswllt / Contact Details

Pennaeth / Headteacher: Mrs Catrin A Evans

 

Ysgol Gynradd Gwaelod-Y-Garth Primary School

Main Road

Gwaelod y Garth

Cardiff / Caerdydd

CF15 9HJ

 

Rhif Ffôn / Telephone: 029 2081 0489


Ebost / Email: ysgolgwaelodygarth@caerdydd.gov.uk

 

Contact Us

Fill this in to ask a question.

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top