Menu
Home Page

Gwasanaethau Cerddoriaeth / Music Services

Yn Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth rydym yn cynnig amrywiaeth eang o wersi offerynnol.

Cynigir gwersi:
• Gitâr
• Chwythbrenau
• Telyn
• Ffidil
• Soddgrwth
• Pres


Mae’r plant sy’n cael gwersi offerynnol yn cael cyfle i berfformio mewn gwasanaeth Dathlu Doniau ar brynhawn dydd Gwener yn ogystal â mewn cyngherddau a drefnir gan yr ysgol. Mae nifer o blant yn chwarae mewn cerddorfa sy’n ymarfer yn Ysgol Plasmawr.

 

Mae’r ysgol yn cyd-weithio gyda gwasanaethau cerdd er mwyn cynnig y gwersi offerynnol canlynol. Os hoffech chi wybodaeth pellach, cysylltwch gyda’r ysgol neu cliciwch ar y dolennau isod.

In Gwaelod y Garth Primary School we offer numerous instrumental lessons.

Pupils have lessons in:
• Guitar
• Woodwind
• Harp
• Violin
• Cello
• Brass

Pupils have the opportunity to perform in our Celebrating Success assemblies on a Friday afternoon as well as in various concerts that the school organises. Many pupils also play in an orchestra which practices in Ysgol Plasmawr.

 

The school works with the music services to offer these instrumental lessons. If you would like further information, please contact the school or click on the links below.

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top