Menu
Home Page

Fun Station / Breakfast Club

Mae'r Clwb Brecwast ar agor rhwng 8.15 a 8.30 y bore.

Gofynnwch yn swyddfa'r ysgol am ffurflen.

 

The Breakfast Club is open between 8.15 and 8.30am. Please ask in the school office for a booking form.  

 

Mae “Fun station” clwb ar ôl ysgol ar agor rhwng 3.30 a 5.30. Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda swyddfa'r ysgol neu ebostiwch funstationasc@gmail.com.

 

Fun Station after school club is open between 3.30 and 5.30. For more information please contact the school office or email funstationasc@gmail.com.

 

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top