Menu
Home Page

WI

Y WI

Mae sefydliad y WI Gwaelod y Garth yn cwrdd ar y Dydd Mawrth cyntaf o bob mis am 7.30yh. Mae ganddynt lawer o siaradwyr diddorol ac mae aelodau'n cymryd rhan mewn clwb cerdded ac yn ymweld â mannau o ddiddordeb. Byddai croeso cynnes i unrhyw un sy'n dymuno ymuno - aelodau iau a hŷn o deuluoedd y disgyblion. Os oes gennych ddiddordeb, beth am ddod draw? Am fwy o fanylion, cysylltwch â Jen Hammett ar 02920 810614.

 

Mae'r sefydliad wedi derbyn grant loteri am y pedair mlynedd diwethaf sydd wedi eu galluogi i addysgu gwnïo, coginio a gwau i ddisgyblion Blwyddyn 5 yr ysgol.

 

Women's Institute (WI)

Gwaelod y Garth Women`s Institute meet on the first Tuesday of every month at 7.30 p.m. They have of lots of interesting speakers plus members are involved in a walking club and visiting places of interest. A warm welcome would be given to anyone wishing to join - younger and older members of the pupils' families. If you are interested, why not come along? For more details contact Jen Hammett on 02920 810614


Gwaelod y Garth Women`s Institute have received a lottery grant for the last 4 years which has enabled them to teach sewing, cooking and knitting to year 5 pupils.

 

             
Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top