Menu
Home Page

Derbyn

Fideo Pontio Dosbarth Derbyn 2020-2021 / Reception Transitioning Video 2020-2021

Still image for this video

Croeso nôl / Welcome back

Tric a Chlic Geirfa Cam 1 / Tric a Chic stage 1 vocabulary

Cyfarwyddiadau Hwb Instructions

Still image for this video

Cyfarwyddiadau Hwb Instructions

Rhowch gynnig ar beintio llun ar jit5. Cofiwch fewngofnodi i Hwb yn gyntaf. Dyma fideo defnyddiol;

https://www.just2easy.com/tools/jit/index.html

Have a go at painting on jit5. Remember to log into Hwb first. Above is a useful video on how to use the tools.

 

Adnoddau ar-lein / Online resources

Adnoddau dyddiol ar-lein / Daily online free resources

Ysgol Cyw

Llwyth o raglenni, apiau a gweithgareddau addysgiadol / help for parents with educational programmes

 

 

 

 

 

http://www.s4c.cymru/cy/ysgol-cyw/

 

 

 

 

 

Cynllun gwaith ysgol Cyw / Ysgol Cyw work scheme

 Shwmae! Croeso i'r Dosbarth Derbyn!

 

 

Rydyn ni'n ddosbarth bywiog a  hapus! Y tymor yma rydyn ni wedi dewis dysgu am ' Dyma fi yn yr Hydref'  fel ein thema dosbarth.

 

 

 Welcome to the 'Dosbath Derbyn'!

 

We are a lively and happy class! This term we have decided that our theme will be based around 'Having fun in the Autumn'

Mathemateg ar eich marciau / On your marks mathematics

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top