Menu
Home Page

VLOG - Blwyddyn 3 & 4

Croeso i dudalen VLOG blwyddyn 3 & 4.

 

Welcome to Year 3 and 4's VLOG page.

 

Rydyn ni wedi creu fideo yn son am yr hyn rydym wedi mwynhau yn yr ysgol dros yr hanner tymor diwethaf.

 

We have created a video to tell you about what we have enjoyed in school, during the last half term.

VLOG

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top