Menu
Home Page

2C

Croeso nôl / Welcome back

Dewch i ddarllen 

Mae llyfrau darllen Coeden Ddarllen Rhydychen cam 1-6 ar gael ar Hwb. The Welsh Oxford Reading Tree scheme books, stage 1-6 are available on Hwb. 

 

https://hwb.gov.wales/search?query=Coeden%20ddarllen&strict=true 

 

 

PWYSIG! / IMPORTANT!

Trefniadau addysg gartref / Home education arrangements

 

Yn ystod yr amser heriol yma, mi fydd yr ysgol yn darparu gweithgareddau i'r plant eu gwblhau adref. Pwrpas y gweithgareddau yw i adeiladu ar ddysgu priodol eich plentyn ac i adeiladu ar sgiliau a gwybodaeth mewn amrywiaeth o weithgareddau hwylus. Mi fydd y gweithgareddau yn cael eu diweddaru yn wythnosol ar Ddydd Llun drwy wefan yr ysgol yn ychwanegol i'r gweithgareddau a welwyd isod. Mae croeso i chi gwblhau'r gweithgareddau yn y llyfr cyswllt sydd wedi ei ddanfon adref gyda'ch plentyn neu gan ddefnyddio'r rhaglenni sydd ar gael gyda'i cyfrifon HWB. Yn ogystal a'r gweithgareddau mae'r ysgol wedi darparu llyfrau darllen i bob plentyn. Does dim gorfodaeth i gwblhau'r tasgau ond awgrymir yn gryf fod addysg eich plentyn yn parhau. Os am gymorth yn ystod yr amser heriol yma, rwy'n hapus i dderbyn cwestiynau neu ymholiadau synhwyrol a chwrtais drwy'r e-bost cyswllt EvansE1250@hwbcymru.net.  Fe fyddaf yn ceisio ymateb cyn gynted a phosib ond cofiwch fod hon yn gyfnod prysur i bawb. 

Yn ddiffuant,

Miss Evans.

 

During this challenging time, the school will provide activities for the children to complete at home. The purpose of the activities is to build on your child's previous learning and to build on skills and knowledge in a range of accessible activities. Activities will be updated weekly on Mondays via the school website in addition to the activities found below. You are welcome to complete the activities in the contact book that has been delivered home with your child or using the programmes available with their HWB accounts. In addition to the activities the school has provided reading books for each child. There is no compulsion to complete the tasks but it is strongly suggested that your child's education continues. If you require help during this challenging time, I am happy to accept sensible and courteous questions or queries via the contact e-mail EvansE1250@hwbcymru.net. I will try to respond as soon as possible but remember that this is a busy time for everyone. 

Yours sincerely,

Miss Evans.

Stori 'Alun yr Arth a'r gêm fawr' gan Morgan Tomos

This is "Stori 'Alun yr Arth a'r gêm fawr' gan Morgan Tomos" by Elin Evans on Vimeo, the home for high quality videos and the people...

Cwestiynau fideo 1

This is "Cwestiynau fideo 1" by Elin Evans on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Cwestiynau fideo 2

This is "Cwestiynau fideo 2" by Elin Evans on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Stori 'Y Peth Gorau yn y Byd' gan Nicola Moon a Carol Thompson

Dewch i greu gyda Mrs Jones

This is "Dewch i greu gyda Mrs Jones" by Elin Evans on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Stori 'Ffrindiau' gan Rob Lewis

This is "Stori 'Ffrindiau' gan Rob Lewis" by Elin Evans on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Diogelwch yr haul

This is "Diogelwch yr haul" by Elin Evans on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Synhwyrau

This is "Synhwyrau" by Elin Evans on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Y Gwanwyn (The Spring)

This is "Y Gwanwyn (The Spring)" by Elin Evans on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Adnoddau ar-lein (Online resources)

  Cymraeg/Welsh 

 

 

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/fph/ffrindiauwyddor/index.html   

 

https://adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/

 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p02b4k8s

 

https://www.cant-a-mil-o-freuddwydion.com

 

https://www.rbdigital.com/pimacoaz/service/comics

 

https://www.youtube.com/watch?v=oK2gaY4zZqo&list=PLVcouGpwHm38FbfLwMFF7419quAH_V4Mn

 

Darllen/Reading 

 

https://worldbook.kitaboo.com/reader/worldbook/index.html#!/

 

https://www.booktrust.org.uk/cy-gb/what-we-do/programmes-and-campaigns/poridrwystori/

 

Mathemateg/Mathematics 

 

 

https://www.topmarks.co.uk

 

https://www.ictgames.com/mobilePage/index.html

 

https://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/116/telling-the-time

 

https://www.bbc.co.uk/teach/supermovers/cymru/zkdjgwx

 

https://mathszone.co.uk

 

http://www.year2maths.co.uk/numberfacts/num1/make10/make10.htm

 

https://www.coolmath4kids.com

 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/learn

 

Ymarfer Corff/ Physical Education/ Lles/ Emotional Wellbeing 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mhHY8mOQ5eo

 

https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg

 

https://www.elsa-support.co.uk/coronavirus-14-day-self-isolation-activities/

 

https://www.ffit.cymru

 

https://www.bing.com/videos/search?q=joe+wicks+school+5+minute+workout&qpvt=joe+wicks+school+5+minute+workout&FORM=VDRE

 

https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga

 

Creadigrwydd/Creativity 

 

https://www.instagram.com/siani_sionc/?igshid=2jar1qv5yt73

 

https://www.instagram.com/mentercaerdydd/?hl=en

 

Cerddoriaeth/Music

 

https://cyw.cymru/en/caru-canu/

 

https://www.youtube.com/watch?v=PADjnW0cndk&list=PLOOIMFN3RAM1qr9-LIj65X3o4BHJXTZi6

 

Cyffredinol/General 

 

http://www.bbc.co.uk/cymru/untro/gwylio/

 

https://www.bbc.co.uk/food/collections/10_easy_recipes_for_kids?xtor=ES-211-[31662_PANUK_SOT_WK17_SNO_Send2_RET]-20200428-[bbcfood_easyrecipestogetkidscooking_food]

 

https://hwb.gov.wales

https://m.youtube.com/watch?v=FifpAgXUJq8&feature=youtu.be

 

https://www.twinkl.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso i 2C

 

Shwmae? Croeso i ddosbarth 2C.

 

Rydyn ni’n ddosbarth awyddus a bywiog. 

 

Mae ein gwersi Ymarfer Corff ar Ddydd Mercher.

 

Shwmae? Welcome to 2C.

 

We are a keen and enthusiastic class. 

 

Our Physical Education lessons are on Wednesdays.

 

Llythyr clwb/After school club

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top