Menu
Home Page

Partneriaid Darllen / Reading Partners

Mae'r ysgol yn ffodus iawn i gael cymorth gwirfoddolwyr i wrando ar y plant yn darllen. Os oes diddordeb gennych cysylltwch â'r ysgol os gwelwch yn dda.

The school is very fortunate that volunteers come in weekly to listen to children read. If you would like to be a part of this scheme please contact the school.

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top