Menu
Home Page

Gwisg Ysgol / School Uniform

Mae gan yr ysgol wisg swyddogol ac rydym yn annog y plant i'w gwisgo bob dydd. Glas a llwyd yw lliwiau'r ysgol a gellir prynu'r wisg yn YC Sports, Eglwys Newydd. Dyma wefan y cwmni. 

 

The school has an official uniform and we encourage the children to wear it every day. The school colours are blue and grey and the school uniform can be ordered direct from the suppliers – YC Sports, Whitchurch. It is possible to order direct from Yc Sports or click the link - 

 

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma. For more information, click here.

 

                                               

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top