Menu
Home Page

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs

Croeso/Welcome

Tudalen Anghenion Dysgu Ychwanegol

Additional Learning Needs Page

 

CADY ALNCo Ysgol Gwaelod y Garth yw/is

Wendy Owen

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

Additional Learning Needs Co-ordinator

Anghenion Dysgu Ychwanegol yn Ysgol Gwaelod y Garth.

Made with https://biteable.com

Additional Learning Needs at Ysgol Gwaelod y Garth

Made with https://biteable.com

Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru - beth sy'n digwydd?

I wylio'r ffilm hwn yn Saesneg - ewch i https://youtu.be/00gHqzWowPghttps://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cyflwyniad

Additional Learning Needs in Wales - what's happening?

To see this film in Welsh - go to https://www.youtube.com/watch?v=jtmk2lwpFsQ&list=PLTZvaU9CIF5uvYFlb7d-1dUErSMTpg9l3&index=3&t=9shttps://gov.wales/additiona...

Anhapus gyda'r gefnogaeth yn yr ysgol? / Not happy with the support you're getting at school?

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top