Menu
Home Page

Clybiau / Clubs

Dyma restr o glybiau ysgol sy'n cael eu cynnig  gan yr ysgol. Mae croeso i bawb fynychu!

These are the list of clubs that we offer at the school. Everyone's welcome!

Dydd / Day Clwb / Club Pwy? / Who? Amser / Time
Dydd Llun / Monday Clwb Chwaraeon/ Sports Club Blwyddyn 2 / Year 2 3:30pm - 4:30pm
Dydd Mawrth / Tuesday

Dawnsio / Dancing

(£)

 

Ffrangeg / French (£)

Blynyddoedd 3,4,5 a 6 / Years 3,4,5 and 6

 

Pawb / All

3:30pm - 4:30pm

 

Amser Cinio / Lunchtime

Dydd Mercher / Wednesday

Ffrangeg / French (£)

 

 

 

Clwb Chwaraeon / Sports Club

 

 

Clwb Eco / Eco Club

 

 

Pawb / All

 

 

 

Blynyddoedd 3,4,5 a 6 / Years 3,4,5 and 6

 

 

Blynyddoedd 3,4,5 a 6 / Years 3,4,5 and 6

 

 

Amser Cinio / Lunchtime

 

 

3:30pm - 4:30pm

 

 

Amser Cinio / Lunchtime

Dydd Iau / Thursday

Gwyddoniaeth Gwyllt / Mad Science

(£)

Blynyddoedd 3,4,5 a 6 / Years 3,4,5 and 6 3:30pm - 4:30pm
Dydd Gwener / Friday

Clwb Minecraft / Minecraft Club

(£)

Blynyddoedd 2,3,4,5 a 6 / Years 2,3,4,5 and 6 3:30pm - 4:30pm
Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top