Menu
Home Page

6C

Croeso i 6C!

Welcome to 6C!

 

6C Medi 2021 6C September 2021

Shwmae? Croeso i ddosbarth 6C.

 

Rydyn ni'n ddosbarth gwych, parchus, cwrtais a hapus fel y gôg a'r tymor yma rydyn ni wedi dewis dysgu am ein cynefin, glo a Bae Caerdydd.

 

Shwmae? Welcome to 6C.

 

We are a fantastic, respectful, polite and very happy class and this term we have decided to learn about our local area, coal and Cardiff Bay.

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top