Menu
Home Page

5C

Dyma ddosbarth 5C

Croeso i 5C!

 

Shwmae? Croeso i ddosbarth 5C.

 

Hello. Welcome to 5C.

 

Rydyn ni'n ddosbarth hapus, direidus, bywiog a charedig.

We are a happy, mischievous, lively and kind class.

Mae yna 14 o ferched a 13 o fechgyn yn y dosbarth.

There are 14 girls and 13 boys in our class.

 

Ein thema y tymor yma yw Cynefin. Our theme for this term is Habitat.

 

Dyma fideo i gyflwyno 5C. Here's a video introducing 5C.

Bydd rhaid i chi fewnbynnu drwy Hwb i fedru ei weld.

You'll need to log into your Hwb account to view the video.

https://drive.google.com/file/d/19txpTo4pr52B30L1ruSKWcakL-IqgNSL/view?usp=sharing

 

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top