Menu
Home Page

Blog - Blwyddyn 5 & 6

Croeso i dudalen blog blwyddyn 5 & 6.

 

Welcome to Year 5 and 6's blog page.

 

Rydyn ni wedi creu erthyglau yn son am yr hyn rydym wedi mwynhau yn yr ysgol dros yr hanner tymor diwethaf.

 

We have created a report to tell you about what we have enjoyed in school, during the last half term.

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top