Menu
Home Page

3C

Croeso i ddosbarth 3C.

Rydyn ni'n ddosbarth arbennig, parchus a hapus a'r tymor yma rydyn ni wedi dewis dysgu am 'Gynefin'.

 

Gwyliwch y clip fideo canlynol er mwyn gwylio ein fideo croeso. Er mwyn gallu agor y ddolen, mewngofnodwch gan ddefnyddio manylion Hwb eich plentyn.

https://drive.google.com/file/d/1MQzNiCDv5UuyTDzJFgfdkm01PdB7qK5J/view?usp=sharing

 

Eleni, mi fyddwn yn rhannu llawer o wybodaeth a gweithgareddau gan ddefnyddio 'Google Classrooms'. Er mwyn dysgu fwy am yr adnodd, darllenwch y wybodaeth sydd wedi ei atodi o dan y pennawd 'Google Classrooms'.

 

Welcome to 3C.

We are a special, respectful and happy class and this term we have decided to learn about 'Cynefin'.

 

Watch the following video clip in order to watch our welcome video. In order to access the video, please log in using your child's Hwb details.

 

https://drive.google.com/file/d/1iA8LESrKX8r20WYZPiYkSJR79zOa4ASF/view?usp=sharing

 

This year, will be sharing the majority of our information and activities via Google Classrooms. To find out more about how to use Google Classrooms, read the information uploaded under the 'Google Classrooms' heading.

 

Diolch am eich cefnogaeth parhaol a chofiwch i gysylltu os yr hoffech drafod unrhyw fater.

Thank you for your continued support and remember to get in touch if you would like to discuss any further matters.

 

Mr G Owen

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Beth oeddech chi wedi eu fwynhau am ddychwelyd yn ôl i’r Ysgol? Ceisiwch feddwl am 3 peth er mwyn rhannu gyda’ch ffrindiau. Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

 

I would like you to discuss with your friends what you enjoyed about returning to school? Try and think of 3 things to share with your friends. Remember to ask questions and listen carefully to your friends. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

 

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Hoffwn i chi drafod gyda’ch ffrindiau beth sydd yn gwneud ffrind da? Ceisiwch feddwl am 3 peth er mwyn rhannu gyda’ch ffrindiau. Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

 

I would like you to discuss with your friends what makes a good friend? Try and think of 3 things to share with your friends. Remember to ask questions and listen carefully to your friends. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

 

Fideo / Video - Reading Comprhension - Story

This is "Reading Comprhension - Story" by Gethin Owen on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Hoffwn i chi sgwrsio gyda’ch ffrindiau am sut ydych chi'n teimlo am fynd nol i'r ysgol ar ddiwedd y mis? Hapus? Cyffrous? Yn bryderus? Pam ydych chi'n teimlo fel hyn? Beth allwn ni wneud, fel ysgol, i'ch helpu chi? Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

 

I would like you to share with your friends how you feel about returning to school at the end of this month? Happy? Excited? Anxious? Why are you feeling like this? What could we do, as a school to help you? Remember to ask questions and listen carefully to your friends. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

 

Fideo Tasg Ansoddeiriau

This is "Fideo Tasg Ansoddeiriau" by Gethin Owen on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Beth yw eich hoff hobi a pham? Cofiwch i gofnodi atebion eich ffrindiau mewn tabl er mwyn creu eich graff bar ar Hwb. Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

 

What is your favourite hobby and why? Remember to record your friends' answers in a table so you can create your bar graph on Hwb. Remember to ask questions and listen carefully to your friends. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

 

Fideo 'Dewch o hyd i'r Pellter'

This is "Fideo 'Dewch o hyd i'r Pellter'" by Gethin Owen on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Pe bai’r cyfle gennych i ymweld ag unrhyw wlad yn y byd, pa wlad y byddech yn ei ddewis a pham? Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

 

If you were given the chance to visit any country in the world, which country would you choose and why? Remember to ask questions and listen carefully to your friends. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Pe bai’r cyfle gennych i ymweld ag unrhyw wlad yn y byd, pa wlad y byddech yn ei ddewis a pham? Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

 

If you were given the chance to visit any country in the world, which country would you choose and why? Remember to ask questions and listen carefully to your friends. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

 

Adio mewn Colofnau

This is "Adio mewn Colofnau" by Gethin Owen on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Hoffwn i chi ddychmygu eich bod chi a’ch ffrindiau wedi ennill cystadleuaeth. Y wobr arbennig yw cael treulio mis ar ynys anhygoel yng nghefnfor India. Ar yr ynys mae’r môr yn las ac yn glir a’r traethau’n euraidd. Fodd bynnag, mae’r trefnwyr wedi penderfynu mai dim ond 3 eitem yn unig yr ydych yn gallu ddod ar y trip. Pa 3 eitem ydych chi’n eu dewis a pham? Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

 

I would like you to imagine that you and your friends have won a competition. The fabulous prize is you get to spend a whole month on a deserted island in the Indian Ocean. This island contains beautiful, golden and sandy beaches and the sea is as clear as the sky. However, the organisers have decided that you can only take 3 items with you (in addition to the clothes in your suitcase). Which 3 items do you take and why? Remember to ask questions and listen carefully to your friends. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Hoffwn i chi sgwrsio gyda’ch ffrindiau beth wnaethoch dros benwythnos Gŵyl y Banc. Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

 

I would like you to share with your friends what you did during the lovely weather we had on the ‘Bank Holiday’. Remember to ask questions and listen carefully to your friends. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

 

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Trafodwch y wlad rydych wedi ei ddewis gyda’ch ffrindiau, a rhannwch eich 3 hoff ffaith o’r hyn rydych wedi ei ddysgu. Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar ffeithiau eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

Discuss your chosen country with your friends, sharing your 3 favourite facts from what you have learnt. Remember to ask questions and listen carefully to your friends' facts. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Hoffwn i chi drafod gyda’ch ffrindiau beth yr ydych wedi bod yn ei wneud yn ystod y mis diwethaf. Ceisiwch feddwl am dri peth yr ydych wedi mwynhau eu gwneud tu fewn a thu allan a thri peth sydd wedi bod yn anodd yn ystod y cyfnod yma o hunan-ynysu. Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar atebion eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

I would like you to discuss with your friends what you have been doing over the last month. Think of three things you have enjoyed doing indoors and outdoors, and three things you are finding difficult during this period of isolation. Remember to ask questions and listen carefully to your friends' answers. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

Thank you,
Mr Owen

Gweithgareddau i genfogi darllen Cymraeg / Activities to support Welsh Reading

Gweithgareddau i gefnogi Ysgrifennu yn y Gymraeg / Activities to support Welsh writing

Gweithgareddau i gefnogi sgiliau Ysgrifennu Saesneg / Activities to support English writing skills

Edrych ar ôl ein lles / Looking after our wellbeing

Canllawiau Hwb / Hwb Guidelines

Apiau Cymraeg Defnyddiol / Useful Welsh Apps

Croeso i Ddosbarth 3C!

 

Helo a chroeso i ddosbarth 3C! Rydyn ni'n ddosbarth hapus, cyfeillgar a bywiog! Ein thema am y tymor yw 'America'. Rydyn ni'n gyffrous i gael astudio America fel gwlad.

 

Hello and welcome to 3C! We are a happy, friendly and lively class! Our theme for this term is 'America'. We are very excited to study America as a country.

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top