Menu
Home Page

Pwy yw Pwy? / Who's Who?

Aelodau o staff Ysgol Gwaelod y Garth.

Gwaelod y Garth School Staff.

Catrin A Evans

Pennaeth / Headteacher

 

Owain Jones

Dirprwy Bennaeth/Deputy Headteacher

 

Buddug Cole

Meithrin

Anwen Ellis

Derbyn

Tania Evans

1C

Elin Evans

2C

Wendy Owen

1E

Sheila Broadley

2E

Gethin Owen

3C

Owain Jones

4C

Claire Maddern /  Helen Davies

5C

Geraint Williams

6C

Wendy Owen

ALNCo  

 

Cynorthwywyr / Teaching Assistants 

Dawn Thomas

Donna Griffiths

Mia Morgan

Manon Johnes

Julie Earles

Ann Herbert

Rhiannon Jones

Sophie Ford

Jane Ashman

Becca Thomas

Delyth Wade

Lowri Williams

Debbie Thole

 

Gweinyddwyr / School Administration

Sally Golding

Jan Edwards

 

Gofalwr / Caretaker

Mr Alan Ashman

Trac yr wythnos/ Song of the week Yws Gwynedd Sebona Fi
Top