Menu
Home Page

Pwy yw Pwy? / Who's Who?

Aelodau o staff Ysgol Gwaelod y Garth.

Gwaelod y Garth School Staff.

Catrin A Evans

Pennaeth / Headteacher

 

Owain Jones

Dirprwy Bennaeth/Deputy Headteacher

 

Buddug Cole

Meithrin

Anwen Ellis

Derbyn

Tania Evans

1C

Elin Evans

2C

Wendy Owen/ Alycia Alleyne

1E

Sheila Broadley

2E

Gethin Owen

3C

Owain Jones

4C

Helen Davies

5C

Geraint Williams

6C

Wendy Owen

ALNCo 

Claire Maddern

CPA/ PPA 

 

Cynorthwywyr / Teaching Assistants 

Elin Dawes

Donna Griffiths

Sam Gwynne Carroll

Guto Williams

Morgan Jones

Julie Earles

Ann Herbert

Rhiannon Jones

Sophie Ford

Jane Ashman

Becca Thomas

Delyth Wade

Lowri Williams

Debbie Thole

 

Gweinyddwyr / School Administration

Sally Golding

Jan Edwards

 

Gofalwr / Caretaker

Mr Alan Ashman

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top