Menu
Home Page

Pecyn Cymorth TGCh / ICT Toolkit

Mae'r dewiniaid digidol wedi paratoi cyflwyniad ar sut i ddefnyddio Slides.

The digital wizards have prepared this video to show you how to use Slides.

Dewiniaid Digidol yn cyflwyno Slides. Digital wizards presenting Slides.

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top